In KLANK nummer 2:
(2e kwartaal 2018 – jaargang 28)


TOEKOMSTMUZIEK VOOR DE WERELDVREDE
We leven ieder in onze eigen wereld en in de vele al dan niet gekozen werelden om ons heen.
Een daarvan – de muzikale wereld – zou in staat zijn wereldvrede dichterbij te brengen. Althans, volgens het artikel dat een poosje terug de krant haalde. Als elke aardbewoner een instrument zou bezitten en daar elke dag een afgesproken werkje op zou spelen dan zou er het hele jaar Vrede op aarde zijn.

Dat mag een leuke theorie zijn, het is wat je noemt toekomstmuziek. Het zou al snel leiden tot discussies over welk instrument en welke muziek er het meest toe zou bijdragen. En of elk instrument er bij zou mogen horen? Want ook in de publieke opinie – zij het niet zo stuitend als vroeger – blijkt e onbegrip te bestaan over het door ons gekozen balgeninstrument. Want wat betreft de 'status' als instrument lees of hoor je weer over de vermeende mindere mogelijkheden die het zou hebben ook 'hogere' muziek te spelen. Een hardnekkig misverstand wat door de nieuwe generaties accordeonisten en harmonicaspelers overtuigend bewezen onjuist is.

Het vrolijke groepje hierboven straalt hun harmonie onbekommerd naar alle kanten uit. Samen muziek maken op je eigen wijze en met elkaar. Natuurlijk kunt u van de inhoud van dit nummer hetzelfde verwachten. De binnen- en buitenkant van de diverse instrumenten, de gelaagdheid en het vernuft, worden uitvoerig belicht. Om bij te dragen aan interessante muzikale ervaringen en nieuwe inzichten.

Om de ziel van uw instrument te laten horen is uw spel nodig. Met welke muziek dan ook. Genieten van het musiceren, het luisteren naar andere spelers... er is volop gelegenheid. Dat wordt een mooie zomer!

Dat wordt gewenst namens allen van KLANK,

Millie Goumans